17
februar
2017

Klagehjelp i nyhetene

Tv2 kontaktet oss angående en av sakene vi arbeider med. Se nyhetsreportasjen ved å følge linken; http://www.tv2.no/a/8925047

6
februar
2017

Saken avsluttes hos Forbrukerombudet

Etter å ha brevvekslet med Forbrukerombudet vedrørende vårt engasjement rundt VWs utslippsskandale siden september 2016, fikk vi endelig beskjed om at saken nå avsluttes hos ombudet.

3
februar
2017

2. opplag av boken "Kundene forteller"

2. opplag av boken "Kundene forteller" bestilt. Opplaget talte 500 bøker.

Til sammen var boken nå trykket i 1 000 eksemplarer, i tillegg til det som var bestilt direkte gjennom Amazon.com.

3
februar
2017

1. opplag av boken "Kampen for tilværelsen"

1. opplag av boken "Kampen for tilværelsen" bestilt. Opplaget talte 500 bøker.

31
januar
2017

Tidslinje

I dag ble endelig de nye nettsidene våre lansert!

Stor takk til iDrift og Iversen Skogen Reklamebyrå - vi er veldig fornøyde med resultatet og vi både håper og tror at de vil falle i smak også hos publikum!

25
januar
2017

Vedrørende endringer i Klagehjelps avtalevilkår mr. - saken avsluttes

Temmelig nøyaktig fire måneder etter at Forbrukerombudet begynte å brevveksle med oss rundt vårt engasjement i VWs utslippsskandale, sende de oss dette brevet. Her fremkommer det at de nå mener vi har justert oss i henhold til de formaninger de kom med gjennom til sammen ... trolig nærmere 200 sider.

Vi er takknemlige for den tette oppfølgingen og vil selvsagt gjøre vårt beste for å navigere i henhold til alt som er av regler og normer. Mange av disse justeringene virket temmelig åpenbare for oss, andre var mer forunderlige ... men nå er i alle fall alt gjort.

Da blir det spennende å se ordlyd i eventuelle fremtidige mediesaker.

8
januar
2017

1. opplag av boken "Kundene forteller"

Første opplag av boken "Kundene forteller" bestilt. Opplaget talte 500 bøker.

24
november
2016

2. opplag av boken "Oppstarten"

2. opplag av boken "Oppstarten" bestilt. Opplaget talte 1 500 bøker.

Til sammen var boken nå trykket i 2 000 eksemplarer, i tillegg til det som var bestilt direkte gjennom Amazon.com.

22
november
2016

Tallene stemmer

I møte med Forbrukerombudet 17.11.2016, ble det bestemt at Forbrukerombudet skulle stå for referat. Da vi fikk dette tilsendt, fant vi endelig dette avsnittet. Greit at Forbrukerrådet og andre ikke har trodd på tallene vi har kommet med, men Forbrukerombudet gikk faktisk veien om View Ledger, for å få verifisert tallene. Vi skulle forsåvidt ønske vi hadde sluppet å bruke penger på å bevise at påstandene våres stemte - det var selvsagt vi som måtte betale for ekstrainnsatsen fra View Ledger, men ... akkurat denne gangen føltes det som en god investering. Det var godt å endelig få en aksept fra høyere hold..

21
november
2016

Consumer Complaints Action Group Ltd etablert

Beskjed fra England om at det engelske datterselskapet vårt, Consumer Complaints Action Group Ltd var etablert. CCAG som det gikk for internt.

19
november
2016

1. opplag av boken "Oppstarten"

1. opplag av boken "Oppstarten" bestilt. Opplaget talte 500 bøker.

15
november
2016

Klagehjælp ApS etablert

Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen i København gir oss beskjed om at det danske datterselskapet vårt, Klagehjælp ApS er etablert.

13
november
2016

Boken "Oppstarten"

Den første boken om Klagehjelp, "Oppstarten", skrives.

19
september
2016

Første besøk fra London

19. og 20. september 2016 hadde vi besøk fra de som skulle drive den engelske virksomheten vår. Hovedpersonen var Eriksen; en nordmann som bodde i London, hadde sin utdannelse fra USA og hadde jobbet høyt oppe i store, internasjonale selskap i en årrekke.

13
mars
2015

Brev fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til Forbrukerombudet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet svarer Forbrukerombudet, ved å vise til brevet de mottok fra oss i juni 2014. De viser så til lovverket, før de skriver at "Vi har nå på ny vurdert virksomheten (til) Klagehjelp AS opp mot reglene om rettshjelpsvirksomhet i domstollovens kapittel 11, og kan ut fra de foreliggende opplysninger ikke se at virksomheten er i strid (med) gjeldende regelverk."

Ordene i parentes er lagt inn av Klagehjelp, da de ser ut til å være temmelig nødvendige for å gi setningen et naturlig innhold - ellers er sitatet hentet fra rådets brev.

Brevet avsluttes med "Saken avsluttes hos oss."

20
februar
2015

Brev fra Forbrukerombudet til Tilsynsrådet

Forbrukerombudet sendte brev til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, der de ba rådet ettergå vår virksomhet.

31
januar
2015

183 millioner kroner i erstatninger

Hittil hadde vi hjulpet 605 DNB-kunder med å få tilbake 183 millioner kroner fra banken. Dette ble beskrevet i artikkelen "DNB-kunder har fått tilbake millioner etter god klagehjelp", på Dagbladet.no.

16
juni
2014

Svar til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Vi redegjorde for virksomheten vår i svarbrevet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og avsluttet brevet med "Dersom dere har spørsmål eller ønsker ytterligere opplysninger, ber jeg om at dere tar kontakt." Rådet lot ikke høre fra seg.

26
mai
2014

42 av 42

Til nå hadde samtlige av de 42 DNB-kundene vi hadde hjulpet i forbindelse med eiendomsfondet DnB NOR Eiendomsinvest, vunnet frem (ref. side 30 i boken "Oppstarten").

26
mai
2014

Brev fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Denne dagen fikk vi brev fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, der de ba om en redegjørelse for selskapets virksomhet, sett i lys av en henvendelse fra Finansklagenemnda. Nemnda hadde bedt rådet finne ut om Klagehjelp drev rettshjelpsvirksomhet eller ikke.

6
mai
2014

28 av 28

Til nå hadde samtlige av de 28 DNB-kundene vi hadde hjulpet i forbindelse med eiendomsfondet DnB NOR Eiendomsinvest, vunnet frem (ref. side 27 i boken "Oppstarten").

8
august
2013

Klagehjelp AS stiftet

Denne datoen ble selskapet Klagehjelp AS stiftet.