FAQ'er

Klagehjelp FAQ

Hvorfor tar Klagehjelp seg betalt?

Alt arbeidet vi gjør er dyrt. Det er nettopp derfor vi mener kundene våre sparer så mye på å bruke oss. Vi har rundt 40 konsulenter i sving hver dag, vi har store lokaler, bransjeledende IT-systemer ... alt koster - også vi. Du VIL at vi skal tjene penger, slik at vi kan hjelpe deg også en dag.

Hva gjør Klagehjelp?

Vi samler inn flest mulig deltakere til hver enkelt sak, slik at gruppen står sterkest mulig. Vi skaper støy gjennom klager (til motparten/-e) og opprop (til de som kan være med på å påvirke), hvor målet er å motivere til, eller presse frem, en økonomisk kompensasjon. Vi henter inn advokater for det juridiske arbeidet, der det er aktuelt, for å finne ut om saken kan vinne frem rettslig. Dersom advokatene sier "GO!", tar vi saken til retten.

Hvorfor delta i Klagehjelp sine pressgrupper?

Det gir etter vår mening den beste muligheten for å vinne frem! Kostnadene blir fordelt på deltakerne, så slik vi ser det er dette derfor også en rimelig måte å vinne frem på.