Klagesaker

Kategorier

Aheloy Beach Commercial AS

Vi skal gjøre en juridisk avklaring, for å finne ut om kunden kan vinne frem rettslig eller ikke, om han krever økonomisk kompensasjon for det tapet han er påført.

Les mer

Blue Bay Club AS

Vi skal gjøre en juridisk avklaring, for å finne ut om kunden kan vinne frem rettslig eller ikke, om han krever økonomisk kompensasjon for det tapet han er påført.

Les mer

Boligutleie Holding IV

Vi har fått utført en kritisk gjennomgang av Boligutleie Holding IV, med fokus på salgsprosessen med Blackstone. Utredningen indikerer at det er lagt til grunn for lave verdier, noe som gjø…

Les mer

Fornybar Energi

Vi skal gjøre en juridisk avklaring, for å finne ut om kunden kan vinne frem rettslig eller ikke, om han krever økonomisk kompensasjon for det tapet han er påført.

Les mer

Global Eiendom Utbetaling 2007

Vi har fått utført en kritisk gjennomgang av Global Eiendom Utbetaling 2007, med fokus på salgsprosessen med Blackstone. En sakkyndig ekspert har kommet frem til at det er lagt til grunn for…

Les mer

Global Eiendom Vekst 2007

Vi har fått utført en kritisk gjennomgang av Global Eiendom Vekst 2007, med fokus på salgsprosessen med Blackstone. Utredningen indikerer at det er lagt til grunn for lave verdier, noe som g…

Les mer

Global Skipsholding I

Vi har bedt advokatfirmaet KPMG Law om å gjøre en utredning for Global Skipsholding I, med fokus på konkursen i 2015. På dette grunnlaget ble det sendt stevning på vegne av tidligere aksjo…

Les mer

Global Skipsholding II

Vi skal gjøre en juridisk vurdering, for å finne ut om kunden kan vinne frem rettslig eller ikke, om han krever økonomisk kompensasjon for det tapet han er påført.

111 Påmeldte
Les mer

Næringsbygg Holding 3

Vi har fått utført en kritisk gjennomgang av Næringsbygg Holding III, med fokus på salgsprosessen med Blackstone. Utredningen indikerer at det er lagt til grunn for lave verdier, noe som gj…

Les mer

Pareto Offshorekapital AS

Vi skal gjøre en juridisk avklaring, for å finne ut om kunden kan vinne frem rettslig eller ikke, om han krever økonomisk kompensasjon for det tapet han er påført.

Les mer

Pareto World Wide Shipping AS

Vi skal gjøre en juridisk avklaring, for å finne ut om kunden kan vinne frem rettslig eller ikke, om han krever økonomisk kompensasjon for det tapet han er påført.

Les mer

Prime Office Germany AS

Vi skal gjøre en juridisk avklaring, for å finne ut om kunden kan vinne frem rettslig eller ikke, om han krever økonomisk kompensasjon for det tapet han er påført.

Les mer

Prime Property Kroatia I AS

Vi skal gjøre en juridisk avklaring, for å finne ut om kunden kan vinne frem rettslig eller ikke, om han krever økonomisk kompensasjon for det tapet han er påført.

Les mer

Realkapital Aktiv Europa AS

Vi skal gjøre en juridisk avklaring, for å finne ut om kunden kan vinne frem rettslig eller ikke, om han krever økonomisk kompensasjon for det tapet han er påført.

Les mer

Storebrand Privat Investor

Klagehjelp begynte å jobbe med Storebrands eiendomsfond, Storebrand Privat Investor, i 2014. Den gangen var kundene først og fremst irriterte fordi det var så vanskelig å selge seg ut av de…

Les mer

Optimum EiendomsInvest I og II

Optimum er et norsk finansselskap med kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Ifølge deres egne nettsider, kan de tilby kundene "inspirerende samtaler – i inspirerende omgivelser". …

62 Påmeldte
Les mer