Kategorier
Klagehjelp ikon_Finansprodukter

Storebrand Privat Investor

Klagehjelp begynte å jobbe med Storebrands eiendomsfond, Storebrand Privat Investor, i 2014. Den gangen var kundene først og fremst irriterte fordi det var så vanskelig å selge seg ut av dette fondet, som de trodde skulle være en likvid investering. De ante ikke at de lå an til å tape en stor del av pengene sine, for i investorrapportene fra Storebrand så det ut som om alt gikk fint. Vi i Klagehjelp mistenkte derimot at verdivurderingen aksjonærene fikk oppgitt (VEK) var alt for optimistisk - og tiden har dessverre vist at vi hadde fullstendig rett. De fleste kundene har faktisk tapt bortimot halvparten av pengene sine.