Kategorier
Klagehjelp ikon_Finansprodukter

Global Eiendom Vekst 2007

Vi har fått utført en kritisk gjennomgang av Global Eiendom Vekst 2007, med fokus på salgsprosessen med Blackstone. Utredningen indikerer at det er lagt til grunn for lave verdier, noe som gjør at det ser ut til at aksjonærene ikke har oppnådd den avkastningen man kunne forvente. Det vil i denne forbindelse bli tatt ut stevning mot de tidligere styremedlemmene i Global Eiendom Vekst 2007.