Kategorier
Klagehjelp ikon_Finansprodukter

Global Eiendom Utbetaling 2007

Vi har fått utført en kritisk gjennomgang av Global Eiendom Utbetaling 2007, med fokus på salgsprosessen med Blackstone. En sakkyndig ekspert har kommet frem til at det er lagt til grunn for lave verdier, slik at aksjonærene satt igjen med tap. Det vil i den forbindelse bli tatt ut stevning mot de tidligere styremedlemmene i Global Eiendom Utbetaling 2007.