Kategorier
Klagehjelp ikon_Timeshare

Club la Costa World Fuengirola

Dette er en litt spesiell sak, for her har mange blitt utsatt for to overgrep på en gang. For det første har timeshare-kontraktene blitt kjent ugyldige i flere rettssaker, fordi kjøpernes rettigheter ikke ble godt nok ivaretatt. Det er spesielt bruken av flytende uker som har vært avgjørende i disse dommene, men også andre uklarheter i kontraktene har blitt kritisert. Det er jo ille nok, men det stopper ikke der.