Kategorier
Klagehjelp ikon_Finansprodukter

Boligutleie Holding IV

Vi har fått utført en kritisk gjennomgang av Boligutleie Holding IV, med fokus på salgsprosessen med Blackstone. Utredningen indikerer at det er lagt til grunn for lave verdier, noe som gjør at det ser ut til at aksjonærene ikke har oppnådd den avkastningen man kunne forvente. Det vil i denne forbindelse bli tatt ut stevning mot de tidligere styremedlemmene i Boligutleie Holding IV.