Merk at den absolutte fristen for påmelding til gruppesøksmål i Tyskland er 31.12.18! Vi gjør derfor oppmerksom på at kunder som ønsker å delta IKKE bør sende inn skjema pr. post fra denne tid ettersom vi risikerer at posten ikke rekker frem i tide pga. høytiden.

Det bes om at kunder som ønsker å delta sender inn påmeldingsskjema pr. e-post til kontakt@klagehjelp.no eller melder seg på direkte her.