Klagehjelp styrker innsatsen for å undersøke om VW-modeller som ble korrigert for å redusere utslippene fikk nye mangler på grunn av reparasjonene. Arbeidet så langt har gitt en rekke indikasjoner på at arbeidet med retting kan ha påvirket bilene negativt.

Den dokumentasjonen vi har indikerer at bilene kan ha fått en eller flere av følgende mangler på grunn av korreksjonen av utslippene: Redusert ytelse, økt drivstofforbruk, økt slitasje på andre deler, og risiko for såkalt «limp mode», eller nødmodus, der bilen automatisk senker farten. Det er også grunn til å stille spørsmål om utslippene virkelig ble redusert etter retting. Klagehjelp ber alle som har biler med klare tegn på en eller flere av disse manglene, eller andre avvik fra det de ble lovet, om å sende oss en e-post til kontakt@klagehjelp.no med nærmere opplysninger, eller ta kontakt på telefon 52 85 05 00.

Klagehjelp har nylig fått en statusoppdatering når det gjelder de juridiske sidene ved Dieselgate fra Advokatfirmaet Elden, som også har vurdert saken for oss tidligere. Oppdateringen gir god oversikt over hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å gå videre med kravet om økonomisk kompensasjon for VW-eierne. På bakgrunn av dette har vi engasjert en ekstern researcher som skal følge opp advokatenes innspill.